Kontakt

Štefan Baňas, MBA

Product Manager

Adresa

Kancelária:
Holleho 53, Sabinov,
083 01 Slovakia

Firemné údaje:
Mária Baňasová – BASPOL
Priemyselná štvrť 221
083 01 Sabinov
IČO: 34816313

    Kliknutím na odkaz „Odoslať“ beriete na vedomie, že spoločnost Mária Baňasová – BASPOL Priemyselná štvrť 221 083 01 Sabinov IČO: 34816313, bude spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, príp. aj adresa alebo tel. číslo aj obsah našej vzájomnej komunikácie za účelom nadviazania kontaktu a odpovede na Vašu správu. Viac informácií